Wat is arbeidsongeschiktheid?

Wat is arbeidsongeschiktheid? Arbeidsongeschiktheid houdt in dat iemand fysiek of (deels) mentaal niet meer in staat is om te werken, en daardoor geen inkomen kan genereren.

Veelvoorkomende oorzaken van arbeidsongeschiktheid zijn bijvoorbeeld ongevallen (zowel onder werktijd als privé), chronische aandoeningen door herhalende bewegingen, langdurige ziek zijn of een burn-out. Ook zwangerschap kan een reden zijn dat je een tijdje niet kunt werken. Om te voorkomen dat je in de financiële problemen komt kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

Wat is gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid?

Arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld aan de hand van een aantal voorwaarden. Of je nu een werknemer of zzp'er, freelancer of ondernemer bent, je zult altijd door een onafhankelijke medisch specialist moeten worden onderzocht.

De arts beoordeelt je gezondheid, rapporteert de bevindingen in een medische beoordeling en stuurt die door naar een arbeidsdeskundige. Uiteindelijk rolt uit het onderzoek van de arbeidsdeskundige een arbeidsongeschiktheidspercentage. Dit percentage bepaalt of u recht heeft op een uitkering.

Arbeidsongeschiktheid door een ongeval

Slachtoffers van ongevallen, of dat nu op de werkvloer of tijdens heen privésituatie is ontstaan, die niet meer kunnen werken door fysieke omstandigheden, kunnen hun inkomen verliezen. Als je bijvoorbeeld door een fietsongeluk of bedrijfsongeval blijvend letsel hebt opgelopen, kun je volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken.

Arbeidsongeschiktheid door ziekte

Niet elke ziekte of aandoening hoeft te leiden tot arbeidsongeschiktheid. Denk bijvoorbeeld aan een lichte verkoudheid of andere tijdelijke ziekten. Er zijn ook ziekten waarvan de symptomen door middel van medicijnen of andere hulpmiddelen, bijvoorbeeld een bril, kunnen worden weggenomen. Ook al ben je dan medisch gezien wel ziek, je bent niet direct arbeidsongeschikt. Als iemand zich ziek voelt en daarom moet stoppen met werken, ontvang diegene dan ook niet automatisch een uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheid door psychische klachten

Een burn-out is een aandoening die de laatste jaren veel in het nieuws is. Steeds meer mensen hebben last van psychische klachten door stress. Deze geestelijke uitputting kan bijvoorbeeld ontstaan als je te veel taken op je neemt of de werkomstandigheden erg zwaar zijn. Maar ook een chaotisch privéleven (bijvoorbeeld door relatieproblemen of een moeilijke financiële situatie) kan een burn-out of overspanning veroorzaken. Ook dat is arbeidsongeschiktheid.

Benieuwd naar jouw AOV premie?

Bereken mijn premie