Wat is een beroepsfout?

Wat is een beroepsfout bij beroepsaansprakelijkheid? Dat leggen we in dit artikel uit.

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Wat een beroepsfout specifiek is, wordt hieronder uitgelegd. Het gaat bij een beroepsfout meestal een verkeerd advies of een administratieve handeling waardoor je klant of opdrachtgever financiële schade oploopt, zoals het missen van inkomsten of het moeten betalen van een boete. Hier kun je je voor indekken met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV).

Wat gebeurt er als je een beroepsfout maakt?

Een beroepsfout gemaakt door jou of door een van je werknemers kan vervelende (financiële) gevolgen hebben. Als je klant jou aansprakelijk stelt voor de fout kan dat je veel geld kosten. En nog belangrijker: wat gebeurt er eigenlijk als je onterecht wordt aangesproken? Juridische processen voor beroepsaansprakelijkheid bij het maken van een beroepsfout kunnen erg complex zijn en lang duren. Dat betekent: veel kosten.

Met een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je ook gedekt voor rechtsbijstand en krijg je juridische hulp voor verweer.

Voorbeelden van beroepsfouten

Hieronder leggen we uit wat een beroepsfout is en geven we voorbeelden van veelvoorkomende beroepsfouten en beroepsaansprakelijkheid voor verschillende ondernemers en sectoren. Er zijn natuurlijk nog veel meer voorbeelden, maar hiermee krijg je inzicht in welke beroepsfouten je eventueel kunt maken in jouw beroep.

Beroepsfout IT-specialist

Je maakt een programmeerfout, waardoor de website van je klant er tijdelijk uit ligt en hij een dag inkomsten misloopt. Je wordt hiervoor aansprakelijk gesteld.

Beroepsfout consultant

Je interpreteert een rapport verkeerd en geeft advies gebaseerd op onjuiste gegevens aan een bedrijf. Zij voeren wijzigingen in de organisatie door en lopen financiële schade op. Ze wijzen jou aan als aansprakelijke.

Beroepsfout belastingadviseur

Je doet te laat de btw-aangifte voor een klant, waardoor de betaling te laat is en de klant een boete krijgt van de belastingdienst. De klant stelt jou aansprakelijk voor de kosten.

Andere ondernemers die risico lopen

Andere beroepen die veel risico lopen om een beroepsfout te maken en baat hebben bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn o.a. organisatieadviseurs, recruiters, financieel planners, advocaten (zelfs verplicht), vertalers en marketeers.

Overigens gaat dit echt om fouten door jou gemaakt, ongelukken en andere schade die je veroorzaakt aan iemand of spullen van een ander, worden gedekt door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Benieuwd naar jouw premie?

Bereken mijn premie