BEDRIJFSAANPRAKELIJKHEID

Verzeker materiële en letselschade aan anderen

 • ZEER UITGEBREIDE VERZEKERING
 • OOK VOOR SCHADE DOOR WERKNEMERS
 • OPTIONELE WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID

Dit is wel gedekt

 • Waarvoor: aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als je tijdens je bedrijfsactiviteiten per ongeluk iemand verwondt (letsel) of hun spullen beschadigt (materiële schade)
 • Wie: jij, je werknemers (waaronder stagiairs, vrijwilligers, gezinsleden, huisgenoten of andere ondergeschikten), vennoten, bestuurders, commissarissen/toezichthouders en medebeleidsbepalers, personeelsvereniging, ondernemingsraad en het pensioenfonds
 • Goed om te weten: Ook al vallen onderaannemers niet onder deze verzekering, als er een aanspraak wordt gedaan tegen jouw onderneming op basis van het handelen of nalaten van een onderaannemer, ben je wel gedekt.
 • Wat: 1) bedrijfsaansprakelijkheid, 2) productaansprakelijkheid, 3) milieuaansprakelijkheid, 4) juridische hulp en bereddingskosten
 • Waar: in de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk tijdens je bedrijfsactiviteiten. Er is ook wereldwijde dekking wanneer je een conferentie, beurs of cursus bijwoont.
 • Optie werkgeversaansprakelijkheid: met deze optie ben je ook verzekerd voor aanspraken tegen jou als werkgever door werknemers of andere ondergeschikten.
 • Optie schade aan objecten van anderen die jij in behandeling hebt: met deze optie ben je ook verzekerd voor schade die je veroorzaakt aan zaken van een ander die jij in je beheer hebt
 • Voor overstappers: als je jouw huidige verzekering overzet naar Insify, is een automatische dekking met terugwerkende kracht (ook wel “inloop” genoemd) van 3 jaar inbegrepen

Dit is niet gedekt

 • Schade aan jezelf en je onderneming
 • Schade veroorzaakt door onderaannemers (dan hebben deze doorgaans een eigen aansprakelijkheidsverzekering nodig)
 • Specifieke uitsluitingen voor jouw segment (terug te zien verder in deze online aanvraag)
 • Schade veroorzaakt door opzettelijk handelen of nalaten
 • Aanspraken voor boetes, garantie, prestatieverplichting, etc.
 • Kosten die je maakt voor het terugroepen, vervangen of repareren van goederen of het opnieuw uitvoeren van werkzaamheden
 • Schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig
6snONGRThBfUxsmRRXTb5A

Waarom heb ik een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) nodig?

1. Bescherm je onderneming tegen aansprakelijkheid voor schade aan anderen

Al ben je de beste in wat je doet, iedereen maakt wel eens een foutje. Als er iets misgaat is het belangrijk dat jouw onderneming daardoor niet in gevaar komt. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) ben je beschermd voor aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als je tijdens je bedrijfsactiviteiten per ongeluk iemand verwondt (letsel) of hun spullen beschadigt (materiële schade). Hierdoor kun jij je focussen op waar je goed in bent: ondernemen!

2. Krijg juridische hulp vergoedt als er iets gebeurt

Mocht er iets gebeuren wat onder de dekking valt van je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Dan helpen wij je met de kosten voor rechtsbijstand, ook als er een geschil is over het al dan niet aansprakelijk stellen van jou.

3. Om concurrerend te blijven

Sommige opdrachtgevers vereisen dat je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten en zullen dan kiezen voor een ondernemer die goed verzekerd is. Vergeet niet, dit is een essentiële verzekering voor ondernemers!

Veelgestelde vragen

Bedrijfsaansprakelijkheid houdt schade aan personen en hun spullen in. Dit gaat dus om tastbare schade en de gevolgen hiervan. Zo kun je denken aan waterschade nadat je bij het boren per ongeluk een waterleiding raakt. Beroepsaansprakelijkheid houdt enkel financiële schade in. Hier zou sprake van kunnen zijn als je een advies geeft dat verkeerd uitpakt of als een fout van jou leidt tot financiële schade bij je opdrachtgever.
Al is het voor veel ondernemers één van de belangrijkste verzekeringen om te hebben, is bedrijfsaansprakelijkheid echter niet verplicht volgens de wet. Let op: het kan wel zijn dat je opdrachtgever van je eist deze verzekering te hebben afgesloten. Of dat het een verplichting is om lid te worden van een beroepsvereniging.
Productaansprakelijkheid gaat over schade die kan ontstaan als je een product levert of op de markt brengt, dat vanwege een gebrek in het product schade toebrengt. Het kan ook gaan om producten die je op de markt hebt gebracht nadat je deze hebt zelf hebt gemaakt, gelabeld, bewerkt of behandeld.
Je kunt als werkgever aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat door het handelen van jouw werknemer. Daarnaast kun je als werkgever ook verantwoordelijk zijn voor schade die je werknemer oploopt tijdens de werkzaamheden. Bijvoorbeeld als een werknemer gewond raakt op de werkplek, of tijdens een autorit van de ene naar de andere klant.