13-05-2022 door Amelie Consigny

Alles wat jij moet weten over het CE-keurmerk

Voor welke producten is het CE keurmerk verplicht, wat is het en hoe verkrijg je een CE-markering voor jouw geïmporteerde producten? Verkoop je producten zonder risico!

Vaak beschikken Chinese producten niet over een CE keurmerk. Afhankelijk van het product moet je dat écht even goed checken. Voordat je besluit om dat product te verkopen. Mocht jouw product namelijk schade veroorzaken en je CE markering niet in orde blijken te zijn, kan dit je veel geld kosten. 

Alleen als je verzekerd bent tegen bedrijfsaansprakelijkheid én je kunt aantonen dat je niet had kunnen weten dat de CE markering niet in orde was, hoef je niet zelf voor de kosten op te draaien. 

Wat is een CE-keurmerk eigenlijk?

CE staat voor Conformité Européenne (niet te verwarren met China Export). Het keurmerk geeft aan of producten voldoen aan de regels en minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Met een geldige CE-markering voorkom je boetes of problemen door aansprakelijkheid (voor webshops). Het laat ook zien dat jij je zaken op orde hebt!

Hoe gebruik je de CE-markering?

De CE-markering is herkenbaar aan het bekende CE-merkteken en moet worden aangebracht op het product of een daarop aanwezig gegevensplaatje. Is dit technisch niet uitvoerbaar, dan mag je de CE-markering aanbrengen op de productverpakking of op een begeleidend document.

Voor welke producten is de CE-markering verplicht?

Producten die binnen de EER (Europese Economische Ruimte) verplicht een CE-markering moeten hebben zijn:

 • Explosieven voor civiel gebruik

 • Pyrotechnische artikelen

 • Bouwproducten

 • Speelgoed

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Elektrische, elektronische en energie gerelateerde artikelen

 • Medische hulpmiddelen 

 • Meet- en weegapparatuur

 • Machines en aanverwante artikelen

 • Transportmiddelen 

Welke verantwoordelijkheden je daarbij hebt is afhankelijk van je rol – dus of je importeur, distributeur of fabrikant (producent) bent. 

In dit overzicht van de RVO kun je vinden of het CE-keurmerk verplicht is voor jouw artikel. Het is je eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of de artikelen die je verkoopt een CE-markering nodig hebben.

Hoe zorg je voor een geldige CE-markering?

Het CE-markeringsproces bestaat uit 6 stappen:

 1. Bepaal onder welke Europese richtlijnen en normen jouw artikel valt. Op de website van de Europese Unie kun je uitzoeken in welke productgroepen jouw artikel valt. 

 2. Met die richtlijnen en normen stel je vast aan welke specifieke eisen jouw product moet voldoen.

 3. Vraag aan je fabrikant of importeur of de juiste testen zijn uitgevoerd en of het artikel voldoet aan de wettelijke eisen. Vraag het technisch dossier en de conformiteitsverklaring op en controleer de echtheid en volledigheid ervan.

 4. Controleer of de CE-markering en relevante veiligheidswaarschuwingen aanwezig zijn en of labels, gebruikersinstructies en verpakking voldoen aan de wettelijke eisen.

 5. Bepaal of je een derde partij nodig hebt om alle informatie te laten beoordelen.

 6. Zorg ervoor dat je alle informatie altijd bij de hand hebt, want autoriteiten kunnen deze informatie en de conformiteitsverklaring in het bijzonder altijd opvragen.

Wat als je je CE markering niet op orde hebt?

Je moet ervoor zorgen dat de producten die je verkoopt veilig zijn. In Nederland houdt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. De NVWA controleert steekproefsgewijs de producten, kan boetes uitdelen en producten van de markt laten halen als het nodig is. 

De NVWA kan bedrijven ook verzoeken een product aan te passen. Als er opzet in het spel is, kunnen ze je zelfs strafrechtelijk vervolgen voor valsheid in geschriften.

Wat als je producten met CE-keurmerk schade veroorzaken?

Mochten jouw producten iets of iemand schade toedoen, bijvoorbeeld een oplader die te heet wordt of een stoel die het begeeft, dan kun je rekenen op je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering beschermt jou tegen productaansprakelijkheid, zelfs wanneer je producten van buiten de EU geïmporteerd zijn. In dat geval wordt jij namelijk volgens de wet gezien als producent en kun je de aansprakelijkheid niet verhalen op een fabrikant.

Productaansprakelijkheid voor CE gemarkeerde producten bij Insify

In tegenstelling tot andere verzekeraars vereist Insify geen aanvullende controles van de CE-markering van jouw producten. Ook niet bij het uitbreiden of veranderen van je productaanbod. We verzekeren je webshop dus zonder gedoe tegen productaansprakelijkheid. 

Let op: We vertrouwen er hierbij wel op dat jij als serieuze ondernemer je huiswerk grondig hebt gedaan door na te gaan op de CE-markeringen voor al je producten wel in orde zijn. Uiteraard voor zover je dat redelijkerwijs kan, want we snappen dat je geen Unilever bent. In ruil daarvoor staan ​​we voor je klaar als er iets gebeurt!

Bereken in 1 minuut jouw premie