04-01-2021 door Koen Thijssen

Een AOV als aanvulling op een broodfonds

Stel: je hebt je aangemeld bij een broodfonds. Top. Met een broodfonds heb je een eerste voorziening voor arbeidsongeschiktheid. Mocht je ziek worden, dan keert het broodfonds maandelijks uit. 
7eKcFC2hIe7TDaaiPgK9Gj

Echter, de uitkering van een broodfonds duurt maximaal 2 jaar. Dit betekent dat als je ziek wordt het fonds gedurende maximaal 2 jaar maandelijks geld overmaakt. Na deze periode stopt de uitkering. 

Maar wat als je langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt wordt?

Als je langdurig arbeidsongeschikt wordt, kun je na de eerste 2 jaar niet langer terugvallen op het broodfonds. In de praktijk zien we dat de kans om gedurende je werkzame leven langer dan 5 jaar arbeidsongeschikt te worden ongeveer 14% bedraagt. Er zijn slimme mogelijkheden om iets te regelen voor de periode waarin je geen uitkering meer krijgt van het broodfonds.

Nieuw bij Insify: een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) met een wachttijd van 2 jaar

Om te zorgen dat je ook bij langdurige arbeidsongeschiktheid verzekerd bent van een inkomen kun je, in aanvulling op een broodfonds, via Insify een AOV afsluiten met een uitkeringsduur tot aan je 67ste maar met een wachttijd van 2 jaar. 

De AOV die start waar het broodfonds stopt 

Door een wachttijd te kiezen van 2 jaar start de AOV daar waar het broodfonds stopt met uitkeren. Met deze combinatie van een broodfonds én een AOV heb je dus zowel voor de korte als de lange termijn iets geregeld in het geval van arbeidsongeschiktheid. Met als bijkomend voordeel dat door de wachttijd van 2 jaar de AOV een veel lagere premie heeft dan normaal gesproken het geval is. 

Door naast deel te nemen aan een broodfonds ook een AOV (met 2 jaar wachttijd) af te sluiten maak je gebruik van de voordelen van een broodfonds, maar heb je tegelijkertijd de zekerheid van een financieel vangnet voor langdurige arbeidsongeschiktheid.

Heb je een broodfonds dat korter uitkeert dan 2 jaar?

Ook dan kan de AOV via Insify een oplossing zijn. Zo kun je kiezen de wachttijd in te korten tot 1 jaar of minder, zodat deze aansluit bij het moment waarop het broodfonds stopt met uitkeren.

Bereken je premie via onderstaande button. Vul bij stap 2 van het formulier de juiste wachttijd in die aansluit bij de uitkeringsduur van jouw broodfonds.