07-04-2022 door Jort de Vries

Alles over de verplichte AOV voor zzp'ers in 2022

Ben je zzp'er of ondernemer? Dan bestaat de mogelijkheid dat je vanaf 2024 verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) moet afsluiten. Vind hier het laatste nieuws over de verplichte AOV.
Alles over de verplichte AOV voor zzpers

Laatste update: 22-04-2022

De plannen voor een verplichte AOV voor zzp’ers komt uit het pensioenakkoord van vakbonden en het kabinet. Hoe deze eruit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk. Wat wel waarschijnlijk is, is dat de AOV via particuliere verzekeraars niet helemaal zal verdwijnen.

Het is daarom zeker verstandig om niet te wachten met het afsluiten van een AOV tot de invoering van de verzekeringsplicht, zodat je tot die tijd én daarna voorbereid bent op onverwachte omstandigheden.

Wat is er tot nu toe bekend over de verplichte AOV voor zzp’ers?

Redenen voor de verplichte AOV

Er zijn verschillende beweegredenen voor het invoeren van een verplichte AOV voor zzp’ers. Vanuit sociaal oogpunt is het gewenst dat alle werkenden, zowel werknemers als zelfstandigen, beschermd moeten zijn tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Oneerlijke concurrentiestrijd

Veel zzp’ers zijn nog niet verzekerd en zijn voor werkgevers onder andere daarom relatief goedkoop. Dit zorgt volgens vakbonden voor een oneerlijke concurrentiestrijd.

Acceptatieplicht

Op dit moment hebben verzekeraars de vrijheid om een aanvraag af te wijzen op basis van risico, bijvoorbeeld voor diegenen met bestaande medische klachten, zwaardere beroepen of die al wat ouder zijn. Ook bij Insify zijn we afhankelijk van onze verzekeringspartner over wie wij wel en niet kunnen laten verzekeren.

Wat voor veel zzp’ers een positieve verandering kan zijn, is dat er voor verzekeraars een acceptatieplicht zal gelden. Iedereen kan zich dus verzekeren en wij mogen iedereen verzekeren!

Financiële zekerheid

Daarnaast zijn er weinig of minder vangnetten voor zzp’ers dan voor werknemers. Raak je arbeidsongeschikt, bijvoorbeeld door ziekte, een ongeluk of zelfs een burn-out, kun je als zzp’er niet altijd rekenen op de overheid als je tijdelijk of permanent geen inkomen meer kunt genereren. Je zult om je rekeningen te kunnen betalen op je spaargeld moeten rekenen of kunnen terugvallen op je partner. Maar dit is niet vanzelfsprekend voor iedere ondernemer.

Door een verplichte AOV bevinden minder zzp’ers zich op financieel glad ijs als er toch iets gebeurt.

Redenen tegen de verplichte AOV

Belangenverenigingen zijn niet allemaal even blij met de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zij zijn bezorgd dat de premie voor veel zzp’ers niet haalbaar zal zijn en daarom moeten stoppen met ondernemer of om financiële steun moeten vragen.

Ook is elke ondernemer anders, met verschillende risico’s en behoeften, en zijn veel zzp’ers bang dat ze niet voldoende gedekt worden voor de verplichte premie die moet worden betaald. Daarom is het belangrijk dat de keuzevrijheid om je eigen AOV te kiezen blijft bestaan.

Wat houdt de verplichte AOV in voor zzp’ers en ondernemers?

Benieuwd wat de verplichte AOV zal gaan betekenen voor jou als ondernemer? Het invoeren van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering blijkt in praktijk niet zo makkelijk als gehoopt. Elke zzp'er is anders en loopt unieke risico's, afhankelijk van hun beroep. Een algemene dekking is daarom niet relevant voor de meeste zzp’ers. De plannen zijn dus nog niet rond totdat deze punten zijn opgelost.

Volgens de huidige plannen gaat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering er als volgt uitzien.

Voor wie geldt de verplichte AOV?

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zal gelden voor ondernemers, zzp'ers, beroepsbeoefenaars (inkomsten uit overige werkzaamheden), directeuren, grootaandeelhouders en meewerkende echtgenoten. Het is nog onder voorbehoud dat zelfstandigen mét personeel ook onder de verzekeringsplicht vallen.

De hoogte van de premie van de verplichte AOV

De premie zal inkomensafhankelijk worden, tot zo’n 8% van het totale inkomen. Wel is het aftrekbaar van de belasting en zal de maximale premie rond € 220 per maand liggen.

Bij wie kun je terecht als je arbeidsongeschikt raakt?

De premie zal door de belastingdienst worden geïnd, maar de uitvoering en eventuele re-integratie zal door het UWV worden uitgevoerd.

De dekking van de verplichte AOV

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt, net zoals het wettelijk minimum loon, 70% van het laatstverdiende inkomen en maandelijks maximaal € 1650 bruto. Ook zelfstandigen met een klein inkomen betalen een premie en krijgen een uitkering bij arbeidsongeschiktheid, er wordt dan rekening gehouden met het gemiddelde van de afgelopen drie jaar.

Eigen risico

Er is een standaard wachttijd of eigen risicoperiode van 52 weken. Deze periode kun je laten aanpassen naar 26 of 104 weken, daarmee wordt ook de premie hoger of lager. Maximaal kun je een inkomen verzekeren van rond € 30.000.

Het is dus nog steeds belangrijk dat je als zzp’er een vangnet opbouwt of dat je zelf kiest voor een AOV die jouw totale inkomen of vaste lasten dekt als dit niet genoeg is.

Tot wanneer loopt de verplichte AOV?

De verplichte AOV loopt tot de AOW-leeftijd. Wel wordt er gekeken naar gangbare arbeid, wat wil zeggen dat je ondanks je ervaring en opleiding wordt gekeken naar wat je nog wel kunt doen, ook al is dit iets anders dan je huidige beroep.

Zelf een AOV afsluiten of de verplichte AOV bij het UWV?

Een AOV afsluiten als zzp’er via een verzekeraar heeft enkele belangrijke voordelen:

1. Je wilt als zzp’er zo snel mogelijk aan de slag, maar wel in jouw sector.

In het voorstel wordt niet gekeken naar je beroepsgroep, opleiding of ervaring, maar of je enige vorm van werk kan doen. Een verzekeraar kijkt juist wel naar de gevolgen van een aandoening voor jouw beroep en focust op een betere re-integratie.

2. Meer verzekering voor minder geld.

Als jouw beroep geen lichamelijk zwaar werk vereist, valt je premie lager uit omdat je dan vaak minder risico loopt. Je bent dan dus waarschijnlijk een stuk goedkoper uit als je zelf je AOV kiest.

3. Meer keuzevrijheid.

Als je zelf een AOV kiest, bijvoorbeeld via Insify, heb je zelf onder controle wat de hoogte van je premie en je uitkering zal worden en hoe lang je een uitkering wilt of zonder uitkering kan rondkomen.

Sluit je zelf een AOV af, dan hoef je niet akkoord te gaan met de premie en dekking van de overheid.

Waarom je niet moet wachten tot het invoeren van de verplichte AOV

Ben je nog niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid omdat je de plannen voor de verplichte AOV voor zzp’ers afwacht? Dan loop je in de tussentijd het risico om arbeidsongeschikt te raken, zonder daarvoor verzekerd te zijn. Tot 2024 kan er een hoop gebeuren. Daarom is het slim om als zzp'er nu al iets te regelen.

Nog niet verzekerd?

Bedenkt dat zolang er nog geen akkoord is, je nog steeds een potje zult moeten opbouwen voor als je niet kunt werken door ziekte, ongeval of psychische problemen. Volgens het SEO Economisch Onderzoek kan 30% van de zzp'ers in het geval van langdurige ziekte of een ernstig ongeval het inkomensgat niet opvangen.

Wel al verzekerd of arbeidsongeschikt?

Heb je al een AOV of krijg je al een uitkering voor arbeidsongeschiktheid? Dan hoef je je verzekering niet meteen op te zeggen. Hetzelfde geldt als je nu of in de tussentijd een AOV afsluit. Wanneer de plannen worden ingevoerd zal je bestaande verzekering minimaal hetzelfde moeten dekken als de verplichte AOV. Hiervoor komt een speciaal toetsingskader.

Voordelen van een AOV bij Insify

Jouw AOV premie hang af van verschillende factoren, zoals jouw beroep, leeftijd, eigen risico en hoelang je een uitkering wilt ontvangen. Stel zelf je dekking samen en kies daarmee zelf de hoogte van je premie en uitkering.

  • Geen complexe voorwaarden of verborgen kosten.

  • Verzeker je vaste lasten in plaats van je inkomen, da's simpeler en goedkoper.

  • Betaal elk jaar hetzelfde bedrag, in plaats van een jaarlijkse verhoging (indexering).

  • Alternatief of aanvulling voor een broodfonds.

  • Als goedkoopste getest door onafhankelijk onderzoeksbureau MoneyView.

Lees meer: Waarom deze ondernemers kozen voor een AOV Wat je moet weten over de arbeidsongeschiktheidsverzekering Hier moet je op letten als je AOV premies wilt vergelijken

Benieuwd naar jouw AOV premie? Bereken je premie binnen 60 seconden.

Bereken je premie