19-07-2021 door Ernst Moorman

Het ultieme overzicht van info over ondernemersverzekeringen in 2021

Heb jij je verzekeringen al geregeld? Zo ja, weet je überhaupt welke dekkingen je hebt, wat je betaalt en waarvoor je niet gedekt bent? Ontdek alles over zzp verzekeringen in dit uitgebreide overzicht.

Het is belangrijk om regelmatig goed naar je verzekeringen en dekkingen te kijken als ondernemer, freelancer of zzp'er. Natuurlijk als je gaat starten, maar ook wanneer je al een tijdje bezig bent met ondernemen. Ook al denk je er liever niet aan, sta niet voor verassingen en bereid je voor met dit uitgebreide overzicht.

Pak er een kop koffie bij, want jij bent na het lezen van dit artikel een expert op het gebied van zakelijke verzekeringen!

Kopje koffie verzekeringen zzp'ers

1. Arbeidsongeschiktheid

Het heetste hangijzer voor de meeste zzp'ers is arbeidsongeschiktheid. Iedereen loopt tenslotte het risico om tijdelijk of permanent niet meer te kunnen werken door een ongeluk, burn-out of ziekte. Wat gebeurt er als je arbeidsongeschikt raakt en je niet meer kunt werken? Je denkt dat het risico klein is en later we eerlijk zijn, je denkt er liever niet aan. Tot er iets gebeurt waarvan je dacht dat het alleen anderen overkwam.

De overheid heeft jaren met sociale partners gesproken om tot een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers te komen. Er zijn afspraken over gemaakt, maar het lijkt erop dat de dekking pas vanaf 2024 verplicht wordt. Het moet voorkomen dat je als zzp'er onverwachts je inkomen verliest zonder dat je daar een geschikt vangnet voor hebt geregeld, wat zeer vaak gebeurt. Maar ook tot die tijd is het belangrijk om je voor te bereiden op onverwachte gebeurtenissen.

Waarom verzekeren voor arbeidsongeschiktheid?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Toch kiezen nog steeds veel zzp'ers er niet voor om zich te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Misschien heb je een relatief veilig beroep, werk je vooral vanuit huis of kun je terugvallen op je partner of familie. Toch is het belangrijk om goed na te denken over wat er kan gebeuren op het werk, maar ook in je privéleven. Nog niet overtuigd?

Lees hieronder meer over de verschillende alternatieven:

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

 • Broodfonds

 • SharePeople

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De belangrijkste optie is de arbeidsongeschiktheidsverzekering, of AOV. De verzekering staat erom bekend vrij duur te zijn, maar dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. Het hangt af van de verzekeraar, de dekking en je eigen risicoperiode.

Met deze verzekering ben je gedekt wanneer je niet kunt werken door bijvoorbeeld ziekte, een burn-out of een ongeval. Als je daardoor jouw werkzaamheden (gedeeltelijk) niet meer kunt uitvoeren, kom je in aanmerking voor een uitkering.

Tip: Heb je een kinderwens? Bij een aantal verzekeraars ontvang je ook een tijdelijke uitkering tijdens zwangerschap of bij adoptie, onder bepaalde voorwaarden, als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt afgesloten.

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het werk dat je nog wel kunt doen en het bedrag dat je besluit te verzekeren. Je verzekert (een deel van) je inkomen, waarop de verzekeraar ook de premie baseert. Wat de reden van arbeidsongeschiktheid is maakt voor de uitkering niet uit, maar verzekeraars hanteren wel criteria om te bepalen wat je nog wel en niet kunt. Bovendien kun je ervoor kiezen een verzekering af te sluiten die altijd uitkeert als je arbeidsongeschikt raakt of juist gebruik maken van een minder uitgebreide dekking. Wil je bijvoorbeeld alleen een uitkering ontvangen als je ook geen ander werk meer kunt doen? De voorwaarden zijn dan strenger, waardoor je een lagere premie betaalt.

Tip: Bij sommige verzekeraars kun je je vaste lasten laten verzekeren, in plaats van je inkomen. Hiermee bespaar je op je premie!

Je hebt met de arbeidsongeschiktheidsverzekering daardoor behoorlijk veel invloed op de premie die je betaalt en de situaties waarin je een uitkering ontvangt. Houd er wel rekening mee dat de verzekering niet uitkeert als er sprake is van opzet of roekeloosheid. Daarnaast zit er veel verschil tussen de verzekeraars en de dekkingen, dus maak een goede vergelijking of stel je vragen aan een expert.

Tip: Als je aanspraak maakt op je arbeidsongeschiktheidsverzekering heb je recht op een second opinion van een onafhankelijke medisch specialist.

Broodfonds

Een broodfonds is een alternatief voor de AOV waarmee jij je als zzp'er op een andere manier kunt verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Het is een collectief 20 tot 50 ondernemers die elkaar kennen en vertrouwen. Wordt er iemand van de groep ziek? Jullie zetten iedere maand allemaal een bedrag opzij om de zieke vanuit die pot te kunnen ondersteunen, totdat zij weer aan het werk kunnen. De uitkering is maximaal 2 jaar beschikbaar. Er wordt één maand eigen risico gehanteerd, waardoor er alleen wordt uitgekeerd bij serieuze problemen.

Binnen een broodfonds draait het om vertrouwen, solidariteit en elkaar helpen. Er is sprake van een schenkkring, waarmee je samen de klappen opvalt waar je als individuele ondernemer mee te maken kunt krijgen. Als je deelneemt aan een broodfonds bepaal je zelf de inleg die je doet, op basis waarvan je een hogere of een lagere schenking ontvangt als je ziek wordt.

Let op: Ga alleen voor een broodfonds als je de leden kent en vertrouwt, de betrouwbaarheid van een broodfonds is namelijk afhankelijk van hoe het wordt gemanaged. Het wordt verwacht dat je actief deelneemt en regelmatig bijeenkomsten bijwoont. Je betaalt daarnaast ook eenmalige instapkosten en het wordt niet gecontroleerd door een financiële instelling.

SharePeople

Een ander alternatief voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering en een broodfonds is SharePeople. Dit is vergelijkbaar met een broodfonds, maar in een online vorm. Je betaalt eenmalige inschrijfkosten en daarna een maandelijks bedrag. Word je ziek? De onafhankelijke arbodienst beoordeelt de situatie. Net als bij een broodfonds krijg je bij arbeidsongeschiktheid een uitkering voor maximaal 2 jaar.

De korte uitkeringsduur is net zoals bij een broodfonds minder geschikt voor zzp'ers en ondernemers die zich in willen dekken voor een langere periode. Nog een nadeel: De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je aftrekken van de belasting, de inleg in een schenkkring zoals een broodfonds of SharePeople is niet aftrekbaar.

Tip: Je kunt er ook voor kiezen om een AOV te combineren met SharePeople of een broodfonds, waarmee je soms een maandelijks een lager bedrag per maand betaalt, maar toch op de lange termijn gedekt bent.

2. Aansprakelijkheid

Je doet als zzp'er natuurlijk je uiterste best om de hoogste kwaliteit te bieden aan je klanten en, als het even kan, voor een zo scherp mogelijk tarief. Dat neemt niet weg dat er altijd een keer iets mis kan gaan, zowel in het werk dat je levert als wanneer je bij de klant op locatie bent. Dus gaat er iets stuk van je klant of geef je een advies dat verkeerd uitpakt? Dan kan dat grote gevolgen hebben, vooral als je werkt aan omvangrijke projecten.

Waarom verzekeren voor aansprakelijkheid?

Je bent als zzp'er zelf verantwoordelijk voor het werk dat je levert en voor de momenten dat je bijvoorbeeld bij de klant op locatie bent. Dat betekent in de praktijk dat je ofwel een flinke buffer moet aanhouden, of dat je moet zorgen voor een goede verzekering die eventuele schade dekt.

Als het gaat om een vaas die je omstoot of koffie die over een laptop valt kun je natuurlijk besluiten om de kosten daarvan zelf te betalen. Maar als je als klusjesman per ongeluk in een leiding boort kan de schade aan bijvoorbeeld de vloer vanwege lekkage, maar ook het herstellen van de leiding, aardig in de papieren lopen. Je kunt ook denken aan een IT-advies dat niet klopt waardoor de systemen een dag lang uitvallen en het bedrijf onbereikbaar is. Eventuele claims gaan dan niet om duizenden euro’s, maar om een veelvoud daarvan. Het is in die gevallen belangrijk om goed verzekerd te zijn, waarmee je voorkomt dat de rekening volledig op jouw bord terecht komt.

Zodra je besluit aan de slag te gaan als zzp'er of ondernemer ben jij het die verantwoordelijk is voor deze eventuele claims en kosten. Je kunt niet terugvallen op een werkgever die zich daarvoor verzekert. Zorg er daarom voor dat je de risico’s goed doorneemt, je bekijkt welke dekkingen er beschikbaar zijn en je besluit om je wel of niet te verzekeren. De verzekeringen zijn (wettelijk) niet verplicht, dus je bepaalt zelf of je daar in jouw situatie gebruik van wilt maken.

Ben je benieuwd welke verzekeringen belangrijk zijn? Kijk in ieder geval naar de volgende dekkingen voor zzp'ers:

 • Beroepsaansprakelijkheid

 • Bedrijfsaansprakelijkheid

 • Productaansprakelijkheid

 • Werkgeversaansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheid

Het is belangrijk om de verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid niet te verwarren met beroepsaansprakelijkheid. Het gaat met deze dekking om gevallen waarbij jij of één van je medewerkers schade toebrengt aan spullen of aan personen.

Het traditionele voorbeeld dat verzekeraars noemen is de dure vaas bij klanten of opdrachtgevers, die je per ongeluk omver loopt. De verzekering lijkt daarmee op die van de persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze geldt echter niet als je schade veroorzaakt onder werktijd.

Werkgeversaansprakelijkheid

Naast het weinig aansprekende voorbeeld van het omlopen van een vaas bevat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vaak enkele zeer belangrijke dekkingen voor jou als ondernemer. Zo is meestal werkgeversaansprakelijkheid meeverzekerd of als extra optie mee te verzekeren. Dit houdt in dat schade die je personeel lijdt tijdens het werk gedekt is, denk aan een werknemer die in de opslag van je winkel van de trap valt, bijvoorbeeld.

Productaansprakelijkheid

Naast werkgeversaansprakelijkheid is productaansprakelijkheid vaak ook meeverzekerd. Productaansprakelijkheid kan een risico op claims met zich meebrengen als jij als ondernemer producten verkoopt, produceert of bewerkt. Je kunt aansprakelijk gesteld worden voor schade die geleden wordt door een gebrek in het product, zoals bijvoorbeeld een aquarium dat lekt door een fabricagefout of een telefoonoplader die vanwege een productiefout de accu van een smartphone om zeep helpt.

Tip: Je kunt zelfs aansprakelijk worden gesteld voor producten die je zelf niet hebt geproduceerd, specifiek wanneer het product uit het buitenland komt. 

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt in tegenstelling tot bedrijfsaansprakelijkheid geen tastbare schade, zoals aan spullen of personen, maar financiële schade.

Deze financiële schade moet dan veroorzaakt zijn door een beroepsfout van jou als ondernemer. Zo’n fout kan heel kostbaar blijken, bijvoorbeeld als de opdrachtgever of klant het werk stil moet leggen, er hoge kosten ontstaan of als er reputatieschade opgelopen wordt. Je kunt te maken krijgen met ingewikkelde juridische claims voor bedragen die je waarschijnlijk niet zomaar op de (zakelijke) spaarrekening hebt staan. Met een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid (BAV) wordt je hierin ondersteunt. 

De verzekering dekt allereerst de claim die een opdrachtgever of klant indient. Daarnaast kun je rekenen op dekking voor de kosten van verweer, zoals de proceskosten en de kosten van juridische bijstand. Dit is gewenst omdat de juridische processen voor beroepsaansprakelijkheid vaak erg complex zijn en daardoor hoog op kunnen lopen.

Rechtsbijstand

Ook al heb je weinig tot nooit te maken met juridische conflicten, je kunt deze niet altijd voorkomen. Soms hoeft het niet eens aan jou te liggen, maar leidt de situatie van de ander ertoe dat je niet anders kunt dan een jurist of advocaat inschakelen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een geschil met een leverancier, maar ook een geschil met je opdrachtgever over afspraken die jullie in een contract hebben gemaakt.

Bij de meeste rechtsbijstandverzekeraars is er standaard een dekking voor incassobijstand. Dat betekent dat de incasso-afdeling van de verzekeraar een vordering kan overnemen van je. Dan hoef je onbetaalde rekeningen niet te laten lopen, maar je hoeft er ook niet steeds voor naar een los incassobureau.

Het is te hopen dat je het niet uit ervaring weet, maar juridische hulp pakt altijd duurder uit dan je zou denken. Dus weigert een opdrachtgever je te betalen, krijg je te maken met een vervelend conflict of moet je schade verhalen en werkt de verzekeraar van de tegenpartij niet bepaald mee? In al die gevallen kun je gebruik maken van een rechtsbijstandverzekering voor zzp'ers. Het is een zakelijke dekking, waarmee je ervoor zorgt dat er een jurist voor je klaar staat zodra je op dat vlak hulp nodig hebt.

Een aansprakelijkheidsverzekering met rechtsbijstand biedt dekking in een aantal belangrijke situaties:

 • Conflicten over contracten Ben je een verbintenis of contract aangegaan met jouw klant of opdrachtgever? Of juist met een leverancier? Zodra er problemen ontstaan bestaat de kans dat jullie er samen helaas niet uitkomen. Een rechtsbijstandverzekering garandeert dan dat je voordelig gebruik kunt maken van juridische hulp.

 • Het verhalen van schade Heb je letselschade of materiële schade opgelopen, waar wat jou betreft de tegenpartij aansprakelijk voor is? Zelfs als de schuldvraag heel goed te beantwoorden is, betekent dit niet dat de (verzekeraar van de) andere partij zomaar mee zal werken. Een rechtsbijstandverzekering kan je helpen de schade te verhalen.

 • Problemen met koop, huur en onderhoud Ontstaat er een conflict rondom de koop, huur of het onderhoud van een bedrijfsruimte waar je gebruik van maakt? De belangen kunnen hoog oplopen, waardoor het prettig is om terug te kunnen vallen op een jurist die met je meekijkt.

 • Juridische conflicten Lukt het niet om een onbetaalde factuur alsnog te innen? Na het incassotraject is het soms nodig om ook juridische stappen te ondernemen. Vooral bij grotere bedragen is het niet verstandig om het er zomaar bij te laten zitten. Een rechtsbijstandverzekering komt dan goed van pas.

Tip: Soms is rechtsbijstand of zijn de kosten voor verweer bij een aanspraak ook gedekt door je bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Beroepsconflicten kunnen erg complex zijn, waardoor een dekking met rechtsbijstand altijd gewenst is.

3. Overige zzp verzekeringen

Ben je benieuwd naar andere typische bedrijfsverzekeringen waar je misschien niet meteen aan denkt, maar die wel belangrijk kunnen zijn? Afhankelijk van de manier waarop je onderneemt en de branche waarin je actief bent kan het verstandig zijn om ook andere verzekeringen af te sluiten. 

Denk bijvoorbeeld aan de volgende verzekeringen:

 • Inventaris en goederenverzekering

 • Elektronicaverzekering

 • Zakelijke autoverzekering

 • Cyberverzekering

Inventaris en goederenverzekering oen elektronicaverzekering

Ondanks dat de meeste ondernemers tegenwoordig thuis kunnen werken hebben veel bedrijven nog altijd een kantoor. Tenzij je een co-working space huurt, betekent dit dat je hebt geïnvesteerd in de inrichting, zoals werkplekken, vergaderruimtes en andere aankleding (inventaris en huurdersbelang). Daarnaast heb je misschien de producten die je verkoopt, of goederen, ergens opgeslagen.

Ook beschikken veel ondernemers over de nodige elektronica. Het minimale is een laptop, maar afhankelijk van de werkzaamheden beschikken veel ondernemingen ook over andere elektronica, zoals een printer of audiovisuele apparatuur.

Het risico op schade aan je spullen - inventaris, goederen of elektronica - heeft met name te maken met het risico van brand, diefstal of andere vormen van beschadiging. Met een inventaris en goederenverzekering en een elektronicaverzekering kun je je indekken tegen deze risico's.

Een elektronicaverzekering dekt ook schade die buiten de deur ontstaat. Als jij bijvoorbeeld je laptop laat vallen is dit ook gedekt onder de verzekering. Dat zorgt ervoor dat jij snel weer verder kunt als er een ongelukje gebeurt.

Let op: Bij de meeste elektronicaverzekeringen wordt een mobiele telefoon niet gedekt.

Zakelijke autoverzekering

Rijd je als zzp'er in een zakelijke auto die je gebruikt voor meer dan het woon-werkverkeer en om klanten te bezoeken? Dan heb je een zakelijke autoverzekering nodig.

De hoogte van de premie hangt af van het type voertuig. Rijd je in een personenauto, een bestelauto of een bestelbus? Dit heeft invloed op de premie. Andere belangrijke factoren zijn je leeftijd, het aantal opgebouwde schadevrije jaren maar ook de plek waar je woont. In bepaalde wijken kan de premie hoger zijn als er de afgelopen jaren veel diefstallen gepleegd zijn, bijvoorbeeld.

Tip: Staat de auto op naam van jouw eenmanszaak? Je mag de premie voor de zakelijke autoverzekering aftrekken van de aangifte omzetbelasting. Dat betekent dat je daar relatief voordelig gebruik van kunt maken, waardoor de netto kosten misschien wel meevallen.

Cyberverzekering

Een verzekering waar je misschien niet meteen aan denkt is een cyberverzekering. Toch is het een interessante en belangrijke dekking, omdat je ook als zzp'er vaak digitale risico’s loopt. Heb je bijvoorbeeld een website die belangrijk voor je bedrijf is, gebruik je systemen voor de registratie van klanten of verzamel je (natuurlijk helemaal AVG-proof) gegevens die niet zomaar op straat mogen komen te liggen? In al die gevallen is het verstandig om in ieder geval goed te kijken naar een verzekering voor cyberrisico’s. Daarmee voorkom je hoge kosten bij problemen en weet je zeker dat er een technisch specialist beschikbaar is om je bij te staan als je hulp nodig hebt.

Met de cyberverzekering voor o.a. zzp'ers kun je rekenen op een uitgebreide dekking:

 • Systeeminbraak Wordt er ingebroken in jouw systemen of krijg je te maken met het verlies of de beschadiging van data? Er kan sprake zijn van grote gevolgen, waardoor een cyberverzekering interessant is.

 • Privacy Criminelen proberen ook bij zzp'ers steeds vaker privacygevoelige gegevens en data te stelen. De gevolgen daarvan zijn verzekerd onder deze verzekering, inclusief de aansprakelijkheidsschade die er kan ontstaan.

 • Cyberaansprakelijkheid Schendt jouw website onbedoeld het auteursrecht, verspreid je een virus of laster zonder dat je dit doorhebt? Met deze verzekering voorkom je dure claims.

 • Hacking Hackers vallen ook steeds meer websites van zzp'ers aan, dus als dit een belangrijk kanaal voor je is kan de verzekering interessant zijn.

 • First Response-vergoeding Heb je snel een specialist nodig die voor je aan de slag gaat? De verzekeraar vergoedt de kosten die je daarvoor maakt, terwijl de expert je snel kan helpen de problemen op te lossen.

 • Bedrijfsschade Krijg je te maken met uitval van de systemen of is de webshop tijdelijk onbereikbaar? Net als wanneer er een machine uitvalt of als de voorraden bederven is dat hiermee netjes gedekt.

We hopen dat dit overzicht helpt met het maken van de beslissing over welke verzekeringen je wilt afsluiten voor jouw onderneming.

Als je nog steeds twijfelt over welke verzekeringen je nodig hebt voor jouw onderneming, plan dan een gratis adviesgesprek met onze expert Bob hier. Bob kan al jouw vragen beantwoorden en je eerlijk en transparant advies geven over welke verzekeringen wel én niet relevant zijn voor jouw situatie en onderneming.

Lees meer: Heb je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig als zzp'er? Waarom deze ondernemers voor een AOV kozen Misvattingen over verzekeringen die elke zzp'er zou moeten weten

Benieuwd naar de premies voor jouw zakelijke verzekeringen?

Bereken je premies